Modulation


1. Til hvilken type modulation anvendes denne detektor?

tegning

a) CW
b) FM
c) AM
d) SSB
2. Hvad kendetegner PM?

a) Amplituden er konstant, men frekvensen ændres i takt med modulationen
b) Frekvens og amplitude er konstante, men signalets fase ændres i takt med modulationen
c) Signalets amplitude ændres i takt med modulationen
3. Hvad kendetegner SSB?

a) Kun et af sidebåndene udsendes
b) Frekvens og amplitude er konstante, men "tændes og slukkes" med morsenøglen
c) Amplituden er konstant, men frekvensen ændres i takt med modulationen
4. Hvilken modulation frembringes med dette kredsløb?

tegning

a) USB
b) LSB
c) FM
d) AM
5. Bærebølgen på en AM-sender ligger på 14,200 MHz. Senderen moduleres
med en sinustone på 2 kHz. Hvor ligger de 2 sidebånd?

a) 14,196 MHz og 14,204 MHz
b) 14,000 MHz og 0,002 MHz
c) 14,199 MHz og 14,201 MHz
d) 14,198 MHz og 14,202 MHz
6. En sinustone på 1 kHz frembringer et frekvenssving på 2,5 kHz i en FM-sender.
Beregn modulationsindexet m.

a) m = 2,5
b) m = 3,5 
c) m = 1,5
d) m = 0,4
7. Beskriv spændingsværdierne i det udsendte signal ved 100% AM-modulation.

a) Emin = Emax
b) Emax = 100 x Emin
c) Emax er dobbelt så stor som bærebølgens amplitude. Emin = 0
d) Emin = 100 x Emax
8. Hvad kendetegner FM?

a) Amplituden er konstant, men frekvensen ændres i takt med modulationen
b) Frekvens og amplitude er konstante, men signalets fase ændres i takt med modulationen.
c) Signalets amplitude ændres i takt med modulationen
9. Hvad er fordelen ved FM?

a) Man kan ombygge gamle taxaradioer
b) Tydelig gengivelse af stemmer og støjfri modtagelse (undtagen ved svage signaler)
c) Der er aldrig forstyrrelser hos naboerne
10. Hvad kendetegner SSB?

a) Frekvens og amplitude er konstante, men "tændes og slukkes" med morsenøglen
c) Amplituden er konstant, men frekvensen ændres i takt med modulationen
d) Kun et af sidebåndene udsendes
11. Hvad er fordelen ved SSB?

a) Radioudstyret er simpelt
b) Der er aldrig forstyrrelser hos naboerne
c) Effekten bruges alene til overførsel af sidebåndet og "spildes" ikke i en bærebølge
d) Stemmen lyder mærkeligt hvis afstemningen ikke er helt korrekt
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top