Ohms lov 2


1. Hvor stor er strømmen gennem modstanden?

Tegning

a) 0,01 A
b) 10 A
c) 0,1 A
d) 1 A

2.
Hvad er modstandens værdi?

tegning

a) 150 ohm
b) 6 ohm
c) 25 ohm
d) 0,16 ohm

3.
Hvor stor er spændingen?

tegning

a) 10 V
b) 20 V
c) 50 V
d) 0,4 V

4.
Hvor stor er strømmen gennem modstanden?

Tegning

a) 2,5 A
b) 0,25 A
c) 0,4 A
d) 1000 A

5.
Hvad er modstandens værdi?

tegning

a) 25 ohm
b) 5 ohm
c) 0,2 ohm

6.
Hvor stor er spændingen?

tegning

a) 13 V
b) 11 V
c) 12 V

7.
Hvor stor er strømmen gennem modstanden?

tegning

a) 5000 A
b) 0,5 A
c) 0,005 A

8.
Hvad er modstandens værdi?

tegning

a) 0,083 ohm
b) 144 ohm
c) 12 ohm
9. Hvor stor er spændingen?

tegning

a) 1 V
b) 5 V
c) 10000 V
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top