Oscillatorer


1. Hvad kaldes denne oscillator?

tegning

a) RC-oscillator
b) LC-oscillator
c) VFO
d) Krystaloscillator
2. Hvordan er frekvensstabiliteten af oscillatoren i opgave 1?

a) Stabiliteten er altid god 
b) Det afhænger af komponenterne og temperatursvingninger
c) Det afhænger af forstærkningen i transistoren
d) Stabiliteten har ingen betydning
3. Hvad kaldes denne oscillatortype?

tegning

a) Collpitts
b) Clapp
c) Hartley

4. Se diagram i opgave 3. Hvad frembringer oscillatorens frekvens?

a) Fasedrejning i 470 ohm modstanden og 1 nF kondensatoren
b) Serieresonans i LC
c) Parallelresonans i LC
d) FET'ens grænsefrekvens

5. Hvorfor anvender man et buffertrin efter en LC-oscillator?

a) For at dæmpe de harmoniske frekvenser
b) Af hensyn til frekvensstabiliteten ved varierende belastning
c) For at undgå fasedrejning
d) Af hensyn til temperaturen

6. Hvad kaldes denne oscillatortype?

tegning

a) Wien-bro
b) Clapp
c) Hartley
d) Collpitts
7. Hvad kendetegner en krystaloscillator?

a) God frekvensstabilitet, stor variation af resonansfrekvensen
b) Dårlig frekvensstabilitet, stor variation af resonansfrekvensen
c) God frekvensstabilitet, lille variation af resonansfrekvensen
8. Hvad er en krystalovn?

a) En ovn i energiklasse A
b) Apparat til produktion af krystaller
c) Termostatstyret boks som holder en oscillators temperatur konstant
9. Ved hvilke frekvenser anvendes en RC-oscillator?

a) HF 
b) LF
c) VHF

10. Ved hvilke frekvenser anvendes en LC-oscillator?

a) LF 
b) HF 
c) UHF og mikrobølger
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top