Senderen


1. Hvilken type sender ses på blokdiagrammet?

tegning

a) Frekvensblandingssender
b) Multiplikatorsender
c) Frekvenssyntese
d) Faselåst sender

2. På hvilke frekvenser anvendes multiplikatorsenderen typisk?

a) LF
b) HF
c) VHF og UHF
d) Sendertypen bruges ikke mere

3. Hvad er PM (se diagram i spørgsmål 1)?

a) Sidebåndsmodulation
b) Amplitudemodulation
c) Fasemodulation
d) Frekvensmodulation

4. Hvad er en XO (se diagram i spørgsmål 1)?

a) Krystaloscillator
b) Variabel oscillator
c) Frekvenssyntese
d) Oscillator som svinger på 2 frekvenser
5. En multiplikatorsender med udgangsfrekvensen 432 MHz har XO på 16 MHz. Beregn frekvensmultiplikationen.

a) 12 (2 x 3 x 2)
b) 18 (3 x 2 x 3)
c) 27 (3 x 3 x 3)
6. Hvilken slags modulation kan ikke multipliceres?

a) FM
b) SSB
c) PM
d) CW

7. Hvilken type sender ses i blokdiagrammet?

tegning

a) Frekvensblandingssender
b) Multiplikatorsender
c) Frekvenssyntese
d) Faselåst sender

8. Hvad betyder VFO (se diagram i opgave 7)?

a) Variabel Fm Oscillator
b) Variabel Frekvens Oscillator
c) Krystaloscillator
d) Forkortelsen bruges kun af Yaesu fabrikken

9. I denne frekvensblandingssender er mellemfrekvensen på 9 MHz og udgangsfrekvensen er 14,000 MHz. Hvilken frekvens leveres af OSC?

tegning

a) 14 MHz
b) 7 MHz
c) 5,5 MHz
d) 5,0 MHz

10. Diagrammet viser et udsnit af en frekvensblandingssender. Hvilken frekvens fjernes i filteret?

tegning

a) 45 MHz
b) 14 MHz
c) 4 MHz
d) 7 MHz

11. Et PA-trin skal bruges til SSB på 21 MHz. I hvilken klasse kører trinet normalt?

a) klasse A
b) klasse B
c) klasse C
d) klasse D

12. Hvor meget DC effekt skal tilføres PA-trinet i nedenstående diagram?

tegning

a) 100 W
b) 75 W
c) 150 W
d) 50 W

13. Samme diagram som i opgave 12. Hvor meget strøm trækker PA-trinet gennem DC strømforsyningen?

a) 6 A 
b) 7,25 A 
c) 8,55 A 
d) 10 A 

14. Hvordan dæmper man harmoniske frekvenser i et PA-trin?

a) Anvend en balun ved antennen
b) Senderen forsynes med dobbeltskærmet coaxkabel
c) Brug højpasfilter på udgangen
d) Brug lavpasfilter på udgangen

15. Vælg en passende afskæringsfrekvens for et lavpasfilter til anvendelse i en 7 MHz sender.

a) 8 MHz
b) 15 MHz
c) 21 MHz
d) 4 MHz
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top