Udbredelsesforhold HF


1. Hvad er radiobølger?

a) Elektromagnetiske bølger
b) Lysbølger
c) Nordlys
d) En slags røntgenstråler
2. Hvor hurtigt bevæger radiobølgerne sig?

a) 300.000 km/t
b) 300.000 km/s
c) 300 km/t
d) 300 m/s
3. Hvad kaldes afstanden X på tegningen?

tegning

a) Storcirklen
b) Land distancen
c) Skip distancen

4. Hvad er fading?

a) Modulationen er svingende
b) Signalet er kraftigt og konstant
c) Signalets styrke varierer meget
d) Signalet kan ikke høres
5. Hvilket ionosfærisk lag ligger højest oppe i dagtimerne?

a) F1
b) F2
c) E
d) D
6. Hvilken indflydelse har D-laget på radiobølgerne om natten?

a) Det forstærker radiobølgerne
b) Det forårsager fading
c) Det dæmper radiobølgerne kraftigt
d) Det dæmper ikke radiobølgerne

7. Hvordan skal radiobølgerne udsendes, så man på 20 meter båndet opnår de længste forbindelser?

a) I en høj vinkel
b) Lodret ned
c) I en lav vinkel
d) Lodret op

8. Hvornår er det bedst at bruge 28 MHz båndet til DX?

a) Der er ingen solpletter
b) Solplettallet er i minimum
c) Solplettallet er i maximum
d) Solpletterne har ingen indflydelse

9. Lange forbindelser om natten opnås bedst på...

a) De høje HF-bånd
b) De lave HF-bånd
c) Frekvensen har ingen betydning

10. Lange forbindelser om dagen opnås bedst på ...

a) Frekvensen har ingen betydning
b) De høje HF-bånd
c) De lave HF-bånd
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top